0244-340508 Fax: 0244-340428 primariabreaza@yahoo.com

INFORMARE – privind obligatiile parintilor care pleaca la munca in strainatate !!
(click pe imaginea de jos)

Anunturi

13/10/2017 – Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de ”Reparație prin asfaltare DJ710 (str. Ocinei) de la podul peste Vâlcelul Târsa, pâna la punctul Kiru, oraș Breaza, județul Prahova” Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 23.10.2017 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
10/10/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă aCazan de apa calda pe combustibil de lemne la Școala Gimnaziala Valea Tarsei, oraș Breaza.
Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 13.10.2017, orele 11.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 11.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
05/10/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Refacere zid de sprijin str 30 Decembrie (zona monument “Obelisc cu vultur” situat în cartier Gura Beliei )
Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 12.10.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

(mai mult…)

0 comments

Prezentare

Orasul Breaza, poarta de intrare in pitoreasca Vale a Prahovei, este pozitionat pe coordonatele de 25°38′ longitudine estica si 45°12′ latitudine nordica. Datorita izolarii de traficul rutier intens de pe Valea Prahovei, climei moderate, aerului unic in Romania, pitorescului asezarii, Breaza este considerata un Davos al Romaniei.
Râul Prahova străbate localitatea de la nord la sud, despărțind cartierele Podu Corbului, Nistorești și Frăsinet situate de-a lungul lui DN1, pe stânga râului, de restul orașului situat pe dreapta râului, în lungul DJ101R.
În Breaza se poate intra din DN1 București-Brașov, localitatea fiind foarte accesibilă datorită existenței a patru benzi de circulație, de la București până la intrarea în Comarnic, oraș situat la nord. La sud, Breaza se învecinează cu municipiul Câmpina, la est cu comuna Cornu, la vest cu comunele Adunați și Talea.

(mai mult…)

0 comments

 

Translate »