0244-340508 Fax: 0244-340428 primariabreaza@yahoo.com

 

 

INFORMARE – privind obligatiile parintilor care pleaca la munca in strainatate !!
(click pe imaginea de jos)

Anunturi

16/05/2018 Programul pentru ridicarea deseurilor menajere cu ocazia zilei de 28 MAI 2018 si 1 IUNIE 2018
16/05/2018 Primaria Breaza, judetul Prahova, organizeaza concurs in ziua de 15.06.2018 , ora 10.oo la sediul institutiei pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL(PL) in cadrul Cabinetului Scolar “Aurel Vlaicu” Breaza
08/05/201  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de „Reparație str. Republicii , de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecția cu str. Armoniei, oraș Breaza,,Ofertele se vor depune în catalogul SEAP în data de 16.05.2018 orele 14.00.Se va menționa de către ofertant dacă îndeplinește cerințele documentației de atribuire.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
 Resurse materiale ⇔ Referat str. Republicii⇔ Piese desenate str. RepubliciiParte scrisa str. Republicii Liste de cantități str. RepubliciiFormulare reparații str. Republicii ⇔ Fisa date a achiziției 08.05. Republicii

26/04/2018 Lista debitorilor persoane fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza Lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018

25/04/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/04/2018 –pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza orașului Breaza

18/04/2018 –ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

11/04/2018 -Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1001184 din data de 11.04.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.comîn care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 17.04.2018, ora 12.00.
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ulwww.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.
⇒ Caiet de sarcini ⇔ Centralizator prețuri ⇔ Model contract ⇔ Formulare 
Clarificare:
Clarificare 1
 Clarificare 2

26/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de consilier superior organizat la data de 26.03.2018

21/03/2018 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

21/03/2018 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

21/03/2018 Anunț privind derularea proiectului „InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”
Detalii AICI

19/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele Selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investitii, concurs organizat in data de 26.03.2018

19/03/2018 – Anunț referitor la închirierea în mod direct domnului Bănescu Gh. Ion a terenului în suprafață de1463 mp situat în Breaza, Str. Viitorului, FN, T17, P1328 intravilan

27/02/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/02/2018 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investii .

21/02/2018 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Servicii de dirigenţie de şantier aferente execuției lucrărilor ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orasul Breaza, județul Prahova
Oferta întocmită conform Documentație de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratura Primariei pana la data de 05.03.2018, orele 10.00.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație de atribuire ⇔ Piese scrise 1 ⇔ Piese scrise 2 ⇔ Piese scrise 3 

08/02/2018  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a „Reparații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru  Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 21.02.2018, orele 11.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.00. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de lucrari, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
⇒ Liste cantități ⇔ Formulare lucrări ISUContract lucrări ISU Caiet de sarcini si scenariu securitate la incendiu  ⇔ Planșe scenariu incendiu
Clarificare:
Clarificare 1

22/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în orașul Breaza

16/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

09/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite, pe anul 2018

09/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/12/2017 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

06/12/2017 Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea terenului în suprafaţă de 40 mp, proprietate publică a oraşului Breaza

27/11/2017  Declanșare procedură de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile

21/11/2017  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a  „ Servicii de deszăpezire  oraş Breaza, sezonul iarnă 2018-2019,, Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 29.11.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
FormulareFisa dateContract  Caiet de sarcini

16/11/2017  – Invitatie de participare la procedura de achiziție directa de „Reparație prin asfaltare strada Gării, tronson cuprins între strada Republicii și Intrarea Petuniei, oraș Breaza”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 21.11.2017 ora 15.30. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Piese desenatePiese scriseFormat contract lucrăriFormulareFisa de date

(mai mult…)

0 comments

Prezentare

Orasul Breaza, poarta de intrare in pitoreasca Vale a Prahovei, este pozitionat pe coordonatele de 25°38′ longitudine estica si 45°12′ latitudine nordica. Datorita izolarii de traficul rutier intens de pe Valea Prahovei, climei moderate, aerului unic in Romania, pitorescului asezarii, Breaza este considerata un Davos al Romaniei.
Râul Prahova străbate localitatea de la nord la sud, despărțind cartierele Podu Corbului, Nistorești și Frăsinet situate de-a lungul lui DN1, pe stânga râului, de restul orașului situat pe dreapta râului, în lungul DJ101R.
În Breaza se poate intra din DN1 București-Brașov, localitatea fiind foarte accesibilă datorită existenței a patru benzi de circulație, de la București până la intrarea în Comarnic, oraș situat la nord. La sud, Breaza se învecinează cu municipiul Câmpina, la est cu comuna Cornu, la vest cu comunele Adunați și Talea.

(mai mult…)

0 comments

 

Translate »