slide11
slide6
slide15
slide3
slide8
slide2
slide5
slide9
slide13
slide1
slide16
slide14
0244-340508 Fax: 0244-340428 primariabreaza@yahoo.com

24/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă ,,Reparație prin asfaltare str.23 August de la str.Peștișori până la pod peste râul Prahova” oraș Breaza, jud.Prahova.  Oferta va fi întocmită conform Caietului de Sarcini anexat (parte integrantă a proiectului) și se va depune la registratura Primăriei orașului Breaza în plic închis, cu adresă de înaintare, până la data de 30.05.2017, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Ofertele tehnice care nu prezintă caracteristicile menționate în Caietul de Sarcini vor fi respinse. Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea ,,Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini
Parte desenată
Fișa de date
Formulare
Formatul Contractului de lucrări
23/05/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă de „Întreţinere şi reparaţii iluminat public în oraş Breaza, jud. Prahova”
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 29.05.2017 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Fisa de date
Formulare
Caiet de Sarcini
Model de contract
Clarificari:
1. Clarificare
22/05/2017 – Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de deratizare, dezinfecție și dezinsecție la sediul Primăriei Breaza, Sala de Sport, Clubul pensionarilor, Piața centrală a orașului Breaza, Clubul Sportiv (Baza Sportivă și Terenul Sintetic) și la CNIPT”
Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 25.05.2017 ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Formulare
Caiet de Sarcini
16/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Amenajare cu tartan turnat continuu a locului de joaca din Parc Brancoveanu, oraș Breaza”. Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.05.2017 ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență. Câștigătorul procedurii va posta în SEAP oferta câștigătoare.
Documentație:
Formulare tartan
Caiet de Sarcini
12/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă ,,Reparație prin asfaltare str.23 August de la str.Peștișori până la pod peste râul Prahova” oraș Breaza, jud.Prahova.  Oferta va fi întocmită conform Caietului de Sarcini anexat (parte integrantă a proiectului) și se va depune la registratura Primăriei orașului Breaza în plic închis, cu adresă de înaintare, până la data de 23.05.2017, ora 14,00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă, specificați data și ora limită de depunere la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după ora limită de depunere. Ofertele tehnice care nu prezintă caracteristicile menționate în Caietul de Sarcini vor fi respinse. Ofertantul declarat câștigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secțiunea ,,Catalogul electronic” denumirea și valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
Proiect tehnic + detalii execuție + Caietul de Sarcini
Parte desenată
Fișa de date
Formulare
Formatul Contractului de lucrări
10/05/2017 – Anunț pentru închirierea unui teren în suprafață de 2765 mp din terenul proprietate privată a orașului Breaza, în suprafață totală de 30.908 mp
10/05/2017 – Anunț pentru închirierea următoarelor suprafețe de teren, un teren în suprafață de 19,50 mp și cel de al doilea teren în suprafață de 20,26 mp, proprietate publică a orașului Breaza
10/05/2017 – Anunt pentru închirierea terenului în suprafață de 60,31 mp, proprietate publică a orașului Breaza, situat în Breaza, Piața orașului, Judetul Prahova

10/05/2017 – Licitație publică cu strigare pentru închirierea unei construcții provizorii ”casuță din lemn” și a terenului aferent, în suprafață de 5 mp, proprietate publică a orașului Breaza
08/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achiziție directă de ,,Execuție, finalizare și întreținere în perioada de garanție lucrări de plombare străzi în orașul Breaza”. Oferta va fi întocmită conform Caietului de Sarcini  anexat și se va depune la registratura Primăriei orașului Breaza în plic închis, cu adresă de înaintare, până la data de 12.05.2017. orele 13,00.
Documentatie:
Lucrari de plombare strazi
Caiet de Sarcini
Contract de lucrari
Formulare
05/05/2017 – Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Amenajare cu tartan turnat continuu a locului de joaca din Parc Brancoveanu, oras BreazaOferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic închis, la registratura Primariei pana la data de 11.05.2017, orele 10.00.
Documentație :
Clarificari :
1.clarificare – 1
03/05/2017 – Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice: 
02/05/2017Câştigători tombolă campanie colectare deşeuri electrice 29.04.2017
28/04/2017Lista cuprinzând rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 08.05.2017 pentru ocuparea functiei de consilier superior din cadrul Comp. Achizitii Publice si Investitii, județul Prahova
26/04/2017Programul anual al achizițiilor publice pe anul 2017, din cadrul strategiei anuale de achiziție publică Orașul Breaza, județul Prahova
25/04/2017Anunț referitor la proiectul de hotărare privind, aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Breaza pentru anul financiar 2016
18/04/2017Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru concursul din data de 24.04.2017 pentru ocuparea functiilor de inspector principal din cadrul Serviciului Financiar si Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului
10/04/2017Informare potențiali beneficiari privind măsurile de mediu şi climă aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole.
10/04/2017Licitație publică cu strigare pentru inchiriere teren proprietatea publică a orașului Breaza
07/04/2017Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Serviciului Proiecte cu Finantare Internationala – Comp. Achizitii Publice si Investitii
07/04/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Centrul Bugetar Liceul „Aurel Vlaicu” Breaza”. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primăriei pană la data de 19.04.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentatie : – Caiet de sarcini. – – Formulare si Declaratii
04/04/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă „Furnizare produse de papetărie și birotică”. Anunțul este destinat unităților protejate, conform art. 56 din Legea 98/2016 – privind achizițiile publice și a art. 78, lit. b) din Legea 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat și va fi transmisă prin posta, sau se va depune la registratura Primariei pană la data de 14.04.2017, ora 15,00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP oferta cu valoarea totală a achiziției, cu specificarea numărului anunțului publicitar, in termen de 3 zile lucrătoare de le comunicare. Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI
27/03/2017 – Referitor la elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică in vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” – – Proiect de hotarare– Caiet de sarcini, Regulament de organizare functionare– Contract delegare, Plan tarifar SMID Prahova– Fise – Documentatii de atribuire– Strategia de contractare– Studiu de fundamentare
24/03/2017 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
1 functie de inspector, grad profesonal principal in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Agricol si Cadastru
1 functie inspector principal in cadrul Serviciului Financiar – Contabil – Comp.Cheltuieli

15/03/2017Proiectul de hotărare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul 2018
10/03/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza” Oferta intocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00.Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentația poate fi descărcată de AICI– FORMULARE SI DECLARATII– CLARIFICARI.
10/03/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Centrul bugetar Şcoala Gimnazială” Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 10.30. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentatia poate fi descarcata de – AICI. – – FORMULARE SI DECLARATII– CLARIFICARI.
01/03/2017Aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2017
27/02/2017Elaborarea Planului de Integritate al Primăriei Orașului Breaza
20/02/2017Procedura de autorizare, pentru transportul de persoane in regim de taxi.
14/02/2017Licitație publică cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafață de 51 mp, proprietate privată a orașului Breaza, Str. Armoniei, f.n.
09/02/2017Completare la anunț nr 919/20.01.2017 cu privire la proiectul de hotărare privind eliberarea de abonamente de parcare pe raza orașului Breaza, in zona blocurilor
07/02/2017Elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind ajustare tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat populației orașului Breaza
27/01/2017Proiectul de hotărare privind eliberarea de abonamente de parcare pe raza orașului Breaza, in zona blocurilor, Fdt. Liliacului și Aleea Parcului

Page 1 of 10
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next | Last

Translate »