0244-340508 Fax: 0244-340428 contact@primariabreaza.ro

 

 

 

AVIZ S.C. HIDROPRAHOVA SA PLOIESTI

Legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române

Dispozitie de informare a cetatenilor cu prvire la focarul de pesta porcina africana la mistret si masurile ce trebuiesc luate in gospodarie

PROGRAM CAMPANII COLECTARE DEȘEURI PERICULOASE SI VOLUMINOASE PROGRAM DE COLECTARE DESEURI MENAJERE DE LA ABONATII CASNICI
INFORMARE – privind obligatiile parintilor care pleaca la munca in strainatate !!
(click pe imaginea de jos)

Anunt tarife salubrizare IN ATENTIA ABONATILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ZONA 7 CAMPINA

Anunturi

24/02/2020  Referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ pentru completarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a transportului în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobat prin HCL nr. 124/31.08.2017

30/01/2020 ANUNT In perioada 28.01.2020 – 11 .02.2020 Primaria oraSului Breaza acorda produse de igiena pe baza listelor suplimentare, din stocul ramas dupa distribuirea pe baza listelor initiale, conform prevederilor Hotararii nr. 784/04.10.2018 pentru stabilirea unor masuri necesare implementarii Programului operational Ajutorarea persoanelor defavorizate-POAD 2019- 2020;

28/01/2020 Anunț cu privire la concesionarea unui teren în suprafață de 22 mp situat în Piața orașului Breaza, strada Victoriei, FN, județul Prahova

17/01/2020 Anunt referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orasului Breaza si a bugeteleor ordonatorilor tertiari de credite pe anul 2020

15/01/2020 Anunturi privind vanzare bunurilor imobile luna Ianuarie

15/01/2020 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.28628/15.01.2020

24/12/2019 ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna ianuarie 2020, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, proiectul de hotarare privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii din orasul Breaza si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei Speciale de salubrizare , initiat de domnul primar Richea Gheorghe. Cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare pri vind acest proiect de hotarare, Primariei orasului Breaza, cel tarziu pana la data de 15.01.2020. Acestea se pot depune la registratura generala a primariei sau transmise prin posta clasica, electronica ori fax.

 24/12/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de lucrări de SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-PT ȘI LUCRARE .Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 16.01.2020 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentatie: -Caiet de sarcini,              -Fișa de date a achiziției,                -Formulare lucrari               -Model contract camere supraveghere

Clarificare 1

Clarificare 2

17/12/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr. 32515/V/B/12/16/12/2019

10/12/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile luna Decembrie

02/12/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de Candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 02.12.2019

12/11/2019 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de: Reparații : Aleea Parcului – 45m lungime, oraș Breaza, jud.Prahova Fundătura Liliacului – 120m lungime, oraș Breaza, jud.Prahova Strada Eternității – 390 m.p suprafață, oraș Breaza, jud.Prahova Strada Gen. I Manolescu – 1850 m.p suprafață, oraș Breaza, jud.Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 18.11.2019 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.

Documentație: – Fișa de date a achiziției       – Formatul Contractului de lucrări     – Formulare              – Parte scrisa  – Aleea Parcului, Fdt. Liliacului,Str. Eternității si Str. Gen. I Manolescu

12/11/2019 ANUNT COLECTIV Pentru comunicarea prin publicitate Nr.32219112.11.2019

05/11/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile luna Noiembrie

31/10/2019 LISTA debitori persoane juridice care inreglstreaza obligatii fiscale restante Ia bugetul local al orasului Breaza Ia finalul trimestrului Ill al anului 2019, peste plafonul sumei de 2500 lei cf.disp.art.162 din Legea nr.207 /2015 privind codul de procedura fiscala si HCL nr.23/28.03.2019

31/10/2019 In cadrul Primariei orasului Breaza, se va organiza examenul de promovare in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici : 1 functie de politist local clasa I grad profesional superior Pentru a participa se cer urmatoarele conditii

30/10/2019 ANUNT Autoritatile Publice Locale Breaza, cu sediul in Breaza, str.Republicii, nr.82 B, va aduc la cunostinta faptul ca in sedinta ordinara ce se va desfasura in luna noiembrie 2019, se va supune dezbaterii si aprobarii consiliului local, Proiectul de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale, proiect initiat de dl.Gheorghe Richea, Primarul orasului Breaza

29/10/2019 Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale

24/10/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII, PARC BRÂNCOVEANU, ORAȘ BREAZA, JUD. PRAHOVA Ofertele întocmite conform documentației de atribuire se vor depune în  catalogul SEAP,  până la data de 31.10.2019 ora 11.00. Se va transmite pe mail
contact@primariabreaza.ro poziția de catalog la care ați postat oferta respectivă și oferta integral, până la aceeași data , 31.10. 2019.  ora, 11.00. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de
e-mail menționat în datele societății înscrise in SEAP.
Anexăm: Proiect tehnic,  Liste de cantități, Fisa de date a achiziției,formulare si model contract .

Documentație:

Proiect tehnic  Fisa date Formular contract  Liste cantitățiFormulare

08/10/2019 – Anunt privind vânzarea bunurilor imobile nr.31868/04/10/2019, 31867/04/10/2019,31872/04/10/2019.

07/10/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului Transport Local si ADP concurs organizat in data Afisat azi, 07.10.2019, ora 13,oo la sediul Primariei Breaza. de 07.10.2019

01/10/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de REPARATII PRIN ASFALTARE STR. VASILE ALECSANDRI, ORAS BREAZA, JUDETUL PRAHOVA, conform documentație atașată.Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 04.10.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență
Documentație:
-Liste de cantitati lucrari
-Formulare lucrari reparatii
-Formular contract reparatii
-Fisa de date
-Caiet de sarcini reparatii

30/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului transport Local si ADP concurs organizat in data de 07.10.2019

30/09/2019 În vederea atribuirii contractului de achiziție care are ca obiect serviciile de evaluare bunuri mobile și imobile sechestrate în cadrul procedurii de executare silită, operatorii economici interesați sunt invitați să-ți depună oferta conform caietului de sarcini anexat. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa contact @primariabreaza.ro în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen). Documentele de calificare și oferta financiară vor fi solicitate de autoritatea contractantă numai pentru ofertantul declarat câștigător. Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 07.10.2019, ora 13.00. Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email contact @primariabreaza.ro. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, secțiunea Anunțuri.
Documentație:
– Caiet de sarcini
– Model contract
– Formulare

20/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in functia publica de conducere sef birou – Urbanism si Amenajarea Teritoriului organizat Ia data de 20.09 .20L9

20/09/2019 Primaria orasului Breaza Judetul Prahova, organizeaza concurs Ia sediul institutiei noastre pentru ocuparea postului temporar vacant de muncitor calificat in cadrul Serviciului Transport Local si ADP. Denumirea postului – muncitor calificat temporar vacant, perioada determinata

19/09/2019 Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate NR. 31569/18.09.2019

12/09/2019 Lista cuprinzand rezultatele selectiei dosarelor pentru promovare in functia de conducere -sef birou , concurs organizat in data de 20.09.2019

03/09/2019 –  Anunt colectiv nr.31190/03/09/2019

                   Anunt privind vânzarea bunurilor imobile nr.31192/03/09/2019, nr.31193/03/09/2019, nr.31194/03/09/2019 ,nr.31195/03/09/2019.

23/08/2019 Invitație de participare la procedura de achiziție directă de LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN CARTIERELE  DRUM NOU ȘI PODU-VADULUI Ofertele întocmite conform documentațieide atribuire se vor depune în  catalogul SEAP, inclusiv încărcare fișier oferta în SEAP,  până la data de 29.08.2019 ora 11.00. Se va transmite pe mail contact@primariabreaza.ro poziția de catalog la care ați postat oferta respective, pana la aceeași data  29.08. 2019.  ora, 11.00.. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail menționat în datele societății înscrise in SEAP.
Documentație:

-caiet de sarcini loc de joaca cartiere
-fisa de date loc de joaca
-formular contract loc de joaca
-Formulare loc de joaca

22/08/2019 –Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate NR. 12587/IIE24/22.08.2019

22/08/2019 –Invitație de participare la procedura de achiziție directă de Aparatură și echipamente pentru servicii medicale, Beneficiar-Spitalul de Boli Pulmonare Breaza Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 30.08.2019 ora 10.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.
Documentație:
Caiet de sarcini
Fisa de date a achiziției
Formulare
Model contract furnizare

– Clarificare

19/08/2019  -Anunt pentru promovare in functia publica de conducere: -Sef birou Urbanism si Amenajarea Teritoriului

                   –Lista cuprinzand rezultatele finale obtinute de candidati la examenul de promovare in grad profesional organizat la data de 19.08.2019

05/08/2019 Lista cuprinzand rezultatele finale pentru ocuparea postului de INSPECTOR DEBUTANT in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta concurs organizat in data de 05.08.2019

01/08/2019 ANUNT PRIVIND VANZAREA BUNURILOR IMOBILE ANUL 2019, LUNA lULlE

31/07/2019 ANUNŢ COLECTIV PERSOANE JURIDICE pentru comunicare prin publicitate NR. 30608V/B/12/26/07/2019

24/07/2019 – LISTA debitorilor – persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul local la data de 24.07.2019, precum şi cuantumul acestor obligaţii

19/07/2019 – Primariei orasului Breaza, organiza examenul de promovare in grad profesional. Functii pe care vor promova functionarii publici: 1 functie de politist local clasa I grad profesional principal

17/07/2019 – In ziua de 25, luna iulie, anul 2019, ora 13, in oraşul Breaza str. Republicii nr.82B, jud. Prahova, se vor vinde la licitaţie următoarele bunuri mobile , proprietate a debitorului SC LAZARD INVEST AND TRADE INC, licitaţia a II a:

12/07/2019 – Anunț – proiect de hotărâre privind aprobarea normelor și regimului contravențiilor privind buna gospodărire și înfrumusețare a orașului Breaza, jud. Prahova

                   ANUNT Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 05.08.2019 ora 10.oo – proba scrisa si 07.08.2019 ora 12.oo proba de interviu la sediul institutiei, pentru ocuparea postului vacant de Inspector protectie civila debutant in cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta

02/07/2019 Anunț cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentației în vederea delegării prin concesiune a gestiunii activității de dezinsecție, deratizare și dezinfecție din cadrul serviciului de salubrizare al orașului Breaza, jud. Prahova

02/07/2019 ANUNŢ individual pentru comunicare prin publicitate Nr. 29988/V/B/02/07/2019.

01/07/2019 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de Reparatii : Strada Victoriei – 170m lungime,oras Breaza, jud.Prahova si  Strada Caraiman – 267m lungime, oras Breaza, jud.Prahova Ofertele se depun în plic închis, cu adresa de înaintare, la registratura Primăriei, până la data de 09.07.2019 ora 12.00. Pentru documentele transmise prin poșta rapidă specificați data și ora limită de depunere, la operatorul poștal, pentru a nu ajunge după data sau ora limită de depunere. Oferta depusă la o altă adresă sau după data şi ora limită de depunere nu va fi luată în considerare. Rezultatul procedurii va fi comunicat în scris la adresa de e-mail pe care ofertanții o vor specifica ca adresă oficială de corespondență.
Fișa de date a achiziției Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Victoriei  ⇒Parte scrisa+Parte desenata+Expertiza tehnica+Cantitati lucrari+Caiete de sarcini – Caraiman  ⇒Formatul Contractului de lucrări  ⇒Formulare

(mai mult…)

Prezentare

Orasul Breaza, poarta de intrare in pitoreasca Vale a Prahovei, este pozitionat pe coordonatele de 25°38′ longitudine estica si 45°12′ latitudine nordica. Datorita izolarii de traficul rutier intens de pe Valea Prahovei, climei moderate, aerului unic in Romania, pitorescului asezarii, Breaza este considerata un Davos al Romaniei.
Râul Prahova străbate localitatea de la nord la sud, despărțind cartierele Podu Corbului, Nistorești și Frăsinet situate de-a lungul lui DN1, pe stânga râului, de restul orașului situat pe dreapta râului, în lungul DJ101R.
În Breaza se poate intra din DN1 București-Brașov, localitatea fiind foarte accesibilă datorită existenței a patru benzi de circulație, de la București până la intrarea în Comarnic, oraș situat la nord. La sud, Breaza se învecinează cu municipiul Câmpina, la est cu comuna Cornu, la vest cu comunele Adunați și Talea.

(mai mult…)

0 comments

 

Translate »
Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close