0244-340508 Fax: 0244-340428 contact@primariabreaza.ro

„ Lucrări de marcaje rutiere, oraș Breaza, jud. Prahova” iar la rubrica DESCRIERE se va menționa: „Conform anunțului de publicitate nr._______din data de______” (se va nota numarul anunțului publicat de autoritatea contractantă din catalogul SICAP) (printscreen). Data limită de publicare a ofertei pe site-ul www. e-licitatie.ro, este 12.06.2018, ora 14,30. Ofertele publicate în alt termen decât cel oferit de către Autoritatea Contractantă, respectiv între data publicării anunțului și termenul limită de primire oferte, nu vor fi luate în considerare.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.
Documentație:
Caiet de Sarcini
Clarificare:
Clarificare 1

06/06/2018 Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1015592 din data de 06.06.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri, cu privire la atribuirea contractului de „Servicii de întreținere și reparație pentru echipamentele informatice din dotarea Primăriei Orașului Breaza”
Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.com, în care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 11.06.2018, ora 12.00
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ul www.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.

Documentație:
1.Caiet de sarcini
2.Model contract
3.Formulare

08/05/201  Anunț publicitar  la procedura de achiziție directă de „Reparație str. Republicii , de la Pod peste Vâlcelul Câmpului până la intersecția cu str. Armoniei, oraș Breaza,,Ofertele se vor depune în catalogul SEAP în data de 16.05.2018 orele 14.00.Se va menționa de către ofertant dacă îndeplinește cerințele documentației de atribuire.Pentru oferta selectată din cele postate în catalogul SEAP, autoritatea contractantă va solicita prezentarea tuturor documentelor solicitate în documentația de atribuire, oferta tehnică și financiară.

 Resurse materiale ⇔ Referat str. Republicii⇔ Piese desenate str. RepubliciiParte scrisa str. Republicii Liste de cantități str. RepubliciiFormulare reparații str. Republicii ⇔ Fisa date a achiziției 08.05. Republicii

26/04/2018 Privind lista debitorilor persoane  fizice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018,peste plafonul sumei de 1500 lei in conformitate cu dispozitiile art.162 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala,prevederile HCL NR.16/28.02.2018  precum si cuantumul acestor obligatii

26/04/2018 Privind lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza obligatii fiscale restante la bugetul local al orasului Breaza la finalul trimestrului I al anului 2018, peste plafonul sumei de 2500 lei in conformitate cu dispozitiile art. 162 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedura fiscala prevederile HCL nr 16 / 28.02.2018,precum si cuantumul acestor obligatii

25/04/2018 Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate

24/04/2018 –pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciului de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare pe raza orașului Breaza

18/04/2018 –ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de hotarare cu caracter normativ

11/04/2018 -Prezentul anunț corespunde anunțului de publicitate nr. ADV 1001184 din data de 11.04.2018, publicat în SEAP, la categoria Publicitate Anunțuri. Pentru a asigura identificarea ofertelor de preț în catalogul SEAP, operatorii economici sunt rugați să transmită un email la adresa primariabreaza@yahoo.comîn care să confirme încărcarea ofertei, să menționeze denumirea poziției, data și ora la care a fost postată oferta în catalogul SEAP (printscreen).
Data limită de postare a ofertei de preț în Seap este 17.04.2018, ora 12.00.
Eventualele clarificări vor fi trimise pe adresa de email primariabreaza@yahoo.com. Răspunsurile vor fi publicate pe site-ulwww.primariabreaza.ro, sectiunea Anunțuri.
⇒ Caiet de sarcini ⇔ Centralizator prețuri ⇔ Model contract ⇔ Formulare 
Clarificare:
Clarificare 1
 Clarificare 2

26/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul pentru ocuparea functiei de consilier superior organizat la data de 26.03.2018

21/03/2018 Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019

21/03/2018 Anunț cu privire la Proiectul de hotărâre privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a majorărilor impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a imobilelor în clădiri și terenuri neîngrijite

21/03/2018 Anunț privind derularea proiectului „InGenius Start-up Xpress! Program de antreprenoriat responsabil în regiunea Sud-Muntenia”
Detalii AICI

19/03/2018 Lista cuprinzând rezultatele Selectiei dosarelor pentru ocuparea functiei de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investitii, concurs organizat in data de 26.03.2018

19/03/2018 – Anunț referitor la închirierea în mod direct domnului Bănescu Gh. Ion a terenului în suprafață de1463 mp situat în Breaza, Str. Viitorului, FN, T17, P1328 intravilan

27/02/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/02/2018 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Compartimentului Achizitii Publice si Investii .

21/02/2018 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a Servicii de dirigenţie de şantier aferente execuției lucrărilor ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor de interes local în orasul Breaza, județul Prahova
Oferta întocmită conform Documentație de atribuire anexată, se va depune în plic închis, la registratura Primariei pana la data de 05.03.2018, orele 10.00.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație de atribuire ⇔ Piese scrise 1 ⇔ Piese scrise 2 ⇔ Piese scrise 3 

08/02/2018  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a „Reparații în vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu pentru  Școala Gimnazială ,,Constantin Brâncoveanu” Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 21.02.2018, orele 11.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 14.00. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de lucrari, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
⇒ Liste cantități ⇔ Formulare lucrări ISUContract lucrări ISU Caiet de sarcini si scenariu securitate la incendiu  ⇔ Planșe scenariu incendiu
Clarificare:
Clarificare 1

22/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân în orașul Breaza

16/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

09/01/2018 Elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiar de credite, pe anul 2018

09/01/2018 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane juridice :

22/12/2017 Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

06/12/2017 Licitaţie publică cu strigare pentru închirierea terenului în suprafaţă de 40 mp, proprietate publică a oraşului Breaza

27/11/2017  Declanșare procedură de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile

21/11/2017  – Invitație de participare la procedura de achiziţie directă a  „ Servicii de deszăpezire  oraş Breaza, sezonul iarnă 2018-2019,, Oferta întocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune în plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 29.11.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, inainte de semnarea contractului de furnizare, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea achizitiei cu montaj a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentație:
FormulareFisa dateContract  Caiet de sarcini

Page 3 of 11
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next | Last

Translate »
Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close