0244-340508 Fax: 0244-340428 contact@primariabreaza.ro


10/04/2017Informare potențiali beneficiari privind măsurile de mediu şi climă aplicate in anul 2017 pe terenurile agricole.

10/04/2017Licitație publică cu strigare pentru inchiriere teren proprietatea publică a orașului Breaza

07/04/2017Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier superior in cadrul Serviciului Proiecte cu Finantare Internationala – Comp. Achizitii Publice si Investitii

07/04/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Centrul Bugetar Liceul „Aurel Vlaicu” Breaza”. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primăriei pană la data de 19.04.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Documentatie : – Caiet de sarcini. – – Formulare si Declaratii

04/04/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă „Furnizare produse de papetărie și birotică”. Anunțul este destinat unităților protejate, conform art. 56 din Legea 98/2016 – privind achizițiile publice și a art. 78, lit. b) din Legea 448/2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Oferta va fi intocmită conform caietului de sarcini anexat și va fi transmisă prin posta, sau se va depune la registratura Primariei pană la data de 14.04.2017, ora 15,00. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP oferta cu valoarea totală a achiziției, cu specificarea numărului anunțului publicitar, in termen de 3 zile lucrătoare de le comunicare. Caietul de sarcini poate fi descărcat de AICI

27/03/2017 – Referitor la elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor de achiziție publică in vederea delegării Serviciului Public de Salubrizare, la nivelul județului Prahova, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” – – Proiect de hotarare– Caiet de sarcini, Regulament de organizare functionare– Contract delegare, Plan tarifar SMID Prahova– Fise – Documentatii de atribuire– Strategia de contractare– Studiu de fundamentare

24/03/2017 Primaria orasului Breaza, Judetul Prahova, organizeaza concurs la sediul institutiei noastre pentru ocuparea urmatoarelor functii publice vacante:
1 functie de inspector, grad profesonal principal in cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Agricol si Cadastru
1 functie inspector principal in cadrul Serviciului Financiar – Contabil – Comp.Cheltuieli

15/03/2017Proiectul de hotărare privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul 2018

10/03/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Spitalul de Boli Pulmonare Breaza” Oferta intocmită conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 11.00.Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentația poate fi descărcată de AICI– FORMULARE SI DECLARATII– CLARIFICARI.

10/03/2017 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă a „Serviciilor de protecție si pază la Centrul bugetar Şcoala Gimnazială” Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.03.2017, orele 10.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, in aceeaşi zi, la orele 10.30. Ofertantul declarat caştigător va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentatia poate fi descarcata de – AICI. – – FORMULARE SI DECLARATII– CLARIFICARI.

01/03/2017Aprobarea bugetului local al orașului Breaza și a bugetelor ordonatorilor terțiari de credite, pe anul 2017

27/02/2017Elaborarea Planului de Integritate al Primăriei Orașului Breaza

20/02/2017Procedura de autorizare, pentru transportul de persoane in regim de taxi.

14/02/2017Licitație publică cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafață de 51 mp, proprietate privată a orașului Breaza, Str. Armoniei, f.n.

09/02/2017Completare la anunț nr 919/20.01.2017 cu privire la proiectul de hotărare privind eliberarea de abonamente de parcare pe raza orașului Breaza, in zona blocurilor

07/02/2017Elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ privind ajustare tarifului pentru serviciul public de salubrizare prestat populației orașului Breaza

27/01/2017Proiectul de hotărare privind eliberarea de abonamente de parcare pe raza orașului Breaza, in zona blocurilor, Fdt. Liliacului și Aleea Parcului

19/01/2017Primăria oraşului Breaza organizează concurs de ocupare a funcţiilor publice de execuţie: inspector principal din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol si Cadastru si inspector principal in cadrul Serviciului Financiar Contabil – Comp. Cheltuieli. Concursul va avea loc la sediul instituţiei din str. Republicii nr.82B.

13/01/2017 – Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Service şi reparaţii a centralelor termice din instituţie”
Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 19.01.2017, orele 10.30. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 11.00. Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Documentatia poate fi descarcata de AICI.

11/01/2017Licitatie publica cu strigare pentru vanzarea terenului in suprafata de 51 mp, proprietate privata a orasului Breaza; str. Armoniei, f.n.,T28, F 317, Judetul Prahova.

09/01/2017Anunț referitor la elaborarea proiectului de hotărare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea serviciului public de salubrizare din orașul Breaza

09/01/2017Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

20/12/2016In urma unei avarii la rețeaua de apă care alimentează orașul Breaza, de tipul „dezlipire de conductă” intervenită in punctul ,,rezervoare Hidrojet” furnizarea cu apă potabilă către locuitorii orașului a fost sistată.

19/12/2016Reluare procedura inchiriere spatiu Liceu Teoretic Aurel Vlaicu.

16/12/2016Privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile aflate pe teritoriul orasului Breaza

24/11/2016Primaria oraş Breaza, cu sediul in Breaza, str. Republicii nr.82B, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, a postului contractual temporar vacant de muncitor necalificat incadrul Serviciului Transport Local şi ADP in conformitate cu prevederile HG. nr.286/2011 modificat si completat de H.G. nr. 1027/2014

15/11/2016Invitație de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de optimizare a sistemului de automatizare a statiilor de pompare a apei SP 1 si SP 2, oras Breaza”
Oferta intocmita conform documentatiei de atribuire anexata, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 22.11.2016, orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

FormulareContract model Caiet de sarcini

10/11/2016Inchirierea unui spațiu in suprafață de 18 mp la demisolul Liceului Teoretic „Aurel Vlaicu” si Caietul de sarcini

07/11/2016Furnizare materiale pentru reparatie invelitoare (acoperis) Piata, oras Breaza – Clauze contractuale

03/11/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

28/10/2016 Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de reparatii si intretinere a centralelor termice”. Oferta intocmita conform caiet de sarcini anexat, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 02.11.2016, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.
Descarca Caiet de sarcini

25/10/2016
Documentație de atribuire pentru lucrarea – Inlocuire instalație electrică și tablouri electrice la Grădinița cu „Program Prelungit „Castelul Fermecat”
FormulareClauze contractuale Antimasuratoare privind instalatia electricaFisa de date a achizitieiPartea DesenataPartea Scrisa

19/10/2016Documentație de atribuire lucrări – Reparații prin asfaltare Aleea Parcului, Oras Breaza.
FormulareClauze contractuale Fisa de date Aleea parculuiPartea DesenataPartea Scrisa

13/10/2016Anunț referitor la elaborarea unui proiect de hotărare cu caracter normativ, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017

12/10/2016Primăria oraşului Breaza , judetul Prahova organizează concurs de ocupare a funcţiilor publice de execuţie vacante : inspector principal din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol si Cadastru.

12/10/2016Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de deszapezire oras Breaza”.
Oferta intocmita conform documentatiei de atribuire anexata, se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 24.10.2016, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract.

Caiet Sarcini deszapezireContract model deszapezire Fisa de dateFormulare deszapezire

Page 7 of 11
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next | Last

Translate »
Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close