0244-340508 Fax: 0244-340428 contact@primariabreaza.ro


26/09/2016Anunt cu privire la stimularea participării in invățămantul preșcolar a copiilor din familii defavorizate și al creșterii accesului la educație a acestora.

23/09/2016Primăria Oraşului Breaza organizează procedura de Achiziţie directă pentru contractare Servicii de informare TV pe canalele unui post de televiziune regional.
Ofertele vor fi intocmite in conformitate cu caietul de sarcini ataşat. Termenul de primire a ofertelor este 28.09.2016 orele 11.30, la sediul Primăriei Breaza.
Pentru contact: Compartimentul Achizitii Publice si Investitii .
Telefon 0244 340 508. Fax 0244 340 428, e-mail :primariabreaza@yahoo.com

14/09/2016Procedura de autorizare , a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi.

07/09/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane fizice:

10/08/2016Vanzarea prin licitatie publica cu strigare a unei suprafete de teren de 6.200 mp situat in orasul Breaza, Gura Beliei, T 17, P 1344, proprietate privata a orasului

13/07/2016Primăria oraşului Breaza anunţă intenţia de depunere a proiectului „Servicii integrate pentru incluziunea socială in oraşul Breaza, jud.Prahova” ca beneficiar

07/07/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane:

04/07/2016Organizare concurs la sediul institutiei, pentru ocuparea postului de muncitor calificat – mecanica gregate grele din cadrul Serviciului Transport Local si Administrarea Domeniului Public si Privat al orasului Breaza .

17/06/2016Organizere concurs la sediul instituției, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata ,a postului contractual vacant de muncitor calificat – electrician incadrul Compartimentului Administrativ

08/06/2016Vanzare prin licitatie a unei suprafete de teren de 6.200 mp situat in orasul Breaza, Gura Beliei, T 17, P 1344, proprietate privata a orasului.

08/06/2016Primăria orașului Breaza suspendă, in temeiul dispoziţiilor Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar şi a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

23/05/2016Primaria orasului Breaza organizeaza concurs in ziua de 14.06.2016 ora 10.00 – proba scrisa la sediul institutiei, pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de agent paza in cadrul Compartimentului Paza Bunuri.

19/05/2016 – Invitație de participare la procedura achiziție directă pentru contractul de lucrări „Reparație tronson de drum str.23 August, de la str. Libertății pană la str.Peștișori, in orașul Breaza, județul Prahova”. Termen depunere oferta 23.05.2016, ora 10:00. Deschiderea ofertelor 23.05.2016, ora 10:30.
Puteți descarca de AICI documentatia de atribuire, aceasta conținand:
– Fisa de date;
– Formulare;
– Clauze contractuale;
– Documentatia tehnica.

17/05/2016Anunt colectiv – acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili persoane:

06/05/2016Invitatie de participare la procedura de achizitie directa de „Servicii de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru „Modernizare Piata Agroalimentara-constructie P+E”. Oferta intocmita conform caiet de sarcini se va depune in plic inchis, la registratura Primariei pana la data de 17.05.2016, orele 10.00.Deschiderea ofertelor se va face la sediul primariei, in aceeasi zi, la orele 10.30.Ofertantul declarat castigator va posta in SEAP, inainte de semnarea contractului de servicii, la sectiunea „Catalogul electronic” denumirea si valoarea serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Anexam caiet de sarcini cu anexe.

28/04/2016Anunt privind consultarea publica in ceea ce priveste proiectul de valorificare turistica a statiunii Breaza

20/04/2016Organizare concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de cadru tehnic PSI. 

15/04/2016Privind modificarea Anexei 1la HCL nr. 58/2014 pentru modificarea Anexelor la HCL nr.54/2013, privind delimitarea zonelor şi stabilirea numărului acestora atat in intravilanul cat şi in extravilanul oraşului Breaza, in vederea determinării impozitelor şi taxelor locale

12/04/2016Contul de executie al bugetului local – venituri, cheltuieli, popriri

25/03/2016Primăria Breaza, județul Prahova organizează concurs la sediul instituției pentru ocuparea postului contractual temporar vacant (6 luni) de șofer PSI .

17/03/2016Obligațiile proprietarilor de terenuri in vederea preintampinării apariției și extinderii incendiilor.

16/03/2016Invitatie de participare la procedura achizitie directa pentru contractul de lucrari „Reparatie prin asfaltare covor asfaltic pe DJ 101 R, incepand de la intersectie cu str. Grivitei pana la intersectie cu str. Lazului, oras Breaza, judetul Prahova”

Opis cu formularele de completat

Contract de executie lucrari

Reparatii DJ 101R 2016

Reparatii DJ 101R 2016

Fisa de date a achizitiei
Reparatii DJ 101R 2016 Memoriu Tehnic

15/03/2016Informăm cetăţeni, in vederea atestării, dosare cuprinzand listele in original cu date şi semnături ale susţinătorilor din această localitate

11/03/2016Procedura de autorizare, a autorizatiilor taxi pentru transportul de persoane in regim de taxi.

24/02/2016Buletin de analize privind alimentarea cu apa potabila in orasul Breaza si comuna Adunati

24/02/2016Inchirierea unei suprafete de teren de 80 mp situat in str. Grivitei pentru activitati sportive si recreative

19/02/2016Primăria orașului Breaza organizeaza concursul de ocupare a functiilor publice vacante de: consilier superior și consilier asistent din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanțare Internatională, Achiziții Publice și Investiții , și inspector grad profesional principal din cadrul Serviciului Poliție Locală – Comp. Protecția mediului.

22/01/2016Primaria orasului Breaza organizeaza concurs/ examen de promovare in functia publica de conducere vacanta de Sef Serviciu II – Serviciul Programe cu Finantare Internationala, Achizitii publice si Investitii

21/01/2016Privind aprobarea bugetului local al oraşului Breaza şi a bugetelor ordonatorilor terţiari de credite, pe anul 2016

20/01/2016Informare cu privire la colaborarea intre Asociatia Romana pentru Reciclare si Primaria Orasului Breaza

19/01/20161. Inchirierea a 2 (doua) suprafete de teren de 2.035 mp si 2.965 mp situate in orasul Breaza, pct. „Podul Corbului”
2. Inchirierea unei suprafete de teren de 80 mp situat in str. Grivitei pentru activitati sportive si recreative

Page 8 of 11
First | Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Next | Last

Translate »
Dimensiune font

Acest site utilizeaza module cookie pentru a va asigura ca beneficiati de cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Mai multe informatii...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close